Khay đựng decal giấy xếp

150.000 đ

  • Khay chuyên dụng đựng các loại decal giấy xếp, thường dùng cho các máy in đơn hàng thương mại điện tử như N41, N42
  • Bảo hành:

Điện thoại

0902 966 221

   

Khay đựng decal giấy xếp